The Address @ Sathon 12

โครงการ : The Address @ Sathon 12
เจ้าของโครงการ : บริษัท เอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
มูลค่าโครงการ : 251,500,000 บาท
ระบบ : ไฟฟ้า, ปรับอากาศ, สุขาภิบาล