Services

Professional Service

ด้วยทีมวิศวกรที่มีความชำนาญ ทำงานอย่างมืออาชีพ และประสบการณ์ในสายงานโดยตรงอันยาวนาน ทำให้ บริษัท ไตร-เอ็น โซลูชั่น จำกัด พร้อมให้บริการด้านงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบ ติดตั้ง ไปจนถึงบริการหลังการขาย ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการทำงานและยอมรับในการบริการของเราเสมอมา