เครื่องกลและสุขาภิบาล

Image Slide 1
Image Slide 2
Image Slide 3
Image Slide 4
Image Slide 5
Image Slide 6
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้ง กลุ่มงานระบบวิศวกรรมและสุขาภิบาลภายในอาคารอย่างครบวงจร

บริษัท ไตร-เอ็น โทเอเน็ค จำกัด บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้ง กลุ่มงานระบบวิศวกรรมและสุขาภิบาลภายในอาคารอย่างครบวงจร เพื่อเสริมสร้างความสะดวกสบายและสร้างบรรยากาศที่ดีภายในและภายนอกอาคารให้แก่ธุรกิจของลูกค้า        พร้อมร่วมรักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานให้แก่โลกอย่างยั่งยืน

  • Air Condition Systems งานระบบปรับอากาศ
  • Ventilation Systems งานระบบระบายอากาศ
  • Sanitary Systems งานระบบสุขาภิบาล
  • Fire Protection Systems งานระบบป้องกันอัคคีภัย
  • Waste Water Treatment Systems งานระบบบำบัดน้ำเสีย
  • Energy Conservations งานอนุรักษ์พลังงาน