บริษัท ไตร-เอ็น โทเอเน็ค จำกัด (Tri-En TOENEC Co.,Ltd.) คือ ผู้นำด้านการให้คำปรึกษา ออกแบบ
และติดตั้งด้านวิศวกรรมระบบประกอบภายในอาคารครบวงจร

Slide 1
GEAR FORWARD TO YOUR SUCCESS

Tri-En Solution Co., Ltd. also offers consultancy, scheming and installation gross services for mechanical and indoor sanitary systems.

Slide 2
Electrical and Communication System

Tri-En Solution Co., Ltd. offers consultancy, scheming and installation services for electrical and indoor communication systems.

Slide 3
Mechanical and Sanitary System

Tri-En Solution Co., Ltd. also offers consultancy, scheming and installation gross services for mechanical and indoor sanitary systems.

Slide 4
OUTSTANDING PROJECTS ARE OUR PRIDE

Our approach makes Tri-En Solution Co., Ltd. an outstanding partner for manufacturing clients, as illustrated by the growing number of successful projects that we have worked on.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

บริษัท ไตร-เอ็น โซลูชั่น จำกัด (Tri-En Solution Co.,Ltd.) บริษัทให้บริการติดตั้งงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารชั้นนำ ที่เปิดดำเนินการมากว่า 16 ปี จับมือเซ็นสัญญาร่วมทุนกับ บริษัท โทเอเน็ค คอร์ปปอเรชั่น (TOENEC Corporation) และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไตร-เอ็น โทเอเน็ค จำกัด (Tri-En TOENEC Co.,Ltd.) เพื่อเพิ่มความแข็งแรงทางธุรกิจ ทั้งด้านความสามารถในการรองรับปริมาณงานได้มากและหลากหลายรูปแบบ, เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการทำงานด้านวิศวกรรม อีกทั้งเป็นการขยายการให้บริการไปสู่ธุรกิจอื่นๆ เช่น

  1. งานโรงงาน
  2. งานด้านโรงไฟฟ้า
  3. งานด้านพลังงานทดแทน
  4. งานวิศวกรรมที่เกิดจากงานโครงการขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชนเช่น EEC, รถไฟความเร็วสูง, โครงการมิกซ์ยูสต่างๆ
  5. งานในต่างประเทศ CLMV
  6. งานลูกค้าญี่ปุ่นที่ลงทุนในประเทศไทย

โดยบริษัท โทเอเน็ค คอร์ปปอเรชั่น (TOENEC Corporation) เปิดดำเนินการมากว่า 75 ปี ในญี่ปุ่น เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ให้บริการงานออกแบบและติดตั้งระบบวิศวกรรม ชั้นนำในญี่ปุ่นเอง และยังมีบริษัทลูกและสาขาในต่างประเทศเช่น จีน, ไตหวัน, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์และพม่า อีกทั้งยังเป็นบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น

การร่วมมือกันระหว่าง 2 บริษัทนี้ จึงเป็นการสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ, ความสามารถในการแข่งขัน, การเติบโตอย่างมั่นคงและแข็งแรง ตลอดทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าและคู่ค้าที่มีต่อบริษัท ไตร-เอ็น โทเอเน็ค จำกัด (Tri-En TOENEC Co.,Ltd.) ตลอดไป

Image Slide 1
Image Slide 2
Image Slide 3
Image Slide 4
Image Slide 5
Image Slide 6
Image Slide 7
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Electrical and Communication System

บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้ง กลุ่มงานระบบไฟฟ้าและการสื่อสารภายในอาคารอย่างครบวงจร ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ แต่สามารถประหยัดพลังงานได้สูงสุด เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมของลูกค้าเดินหน้าไปได้อย่างก้าวไกลและอย่างมีประสิทธิภาพ… << อ่านเพิ่มเติม >>

Image Slide 1
Image Slide 2
Image Slide 3
Image Slide 4
Image Slide 5
Image Slide 6
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Mechanical and Sanitary System

บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้ง กลุ่มงานระบบวิศวกรรมและสุขาภิบาลภายในอาคารอย่างครบวงจร เพื่อเสริมสร้างความสะดวกสบายและสร้างบรรยากาศที่ดีภายในและภายนอกอาคารให้แก่ธุรกิจของลูกค้า พร้อมร่วมรักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานให้แก่โลกอย่างยั่งยืน…. << อ่านเพิ่มเติม >>