ประวัติผู้บริหาร

ประวัติผู้บริหาร

เกิด : วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511
วุฒิการศึกษา : พ.ศ. 2534 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม : ภาคีวิศวกร (ไฟฟ้ากำลัง) ภฟก. 7994
ประสบการณ์การทำงาน :
พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไตร-เอ็น โซลูชั่น จำกัด
พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ S.K. POWER ENGINEERING Co., Ltd. P. POWER C. Co., Ltd.
พ.ศ. 2542 – 2544 ผู้จัดการโครงการ SEIYU (THAILAND) Co., Ltd.
พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2542 ผู้จัดการโครงการ SNK TECHNOLOGIES Co., Ltd.
พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2539 วิศวกรไฟฟ้า B. GRIMN ENGINEERING SYSTEM Co., Ltd. (PUBLIC)

ผลงานด้านวิชาชีพ :
National Conference Center 200 ล้านบาท
Sermmit Tower 100 ล้านบาท
Seacon Square 130 ล้านบาท
Tonson Condominium 100 ล้านบาท
Laksi Mail Center 100 ล้านบาท
Royal Lake Hotel ( Myanmar ) 150 ล้านบาท
GI Factory ( Myanmar ) 10 ล้านบาท
SEIYU Supermarket 1 ( Sukhapibal 3 Rd. ) 30 ล้านบาท
SEIYU Supermarket 2 ( Chokechai 4 ) 20 ล้านบาท
SEIYU Supermarket 4 ( Prachanivase 1 ) 15 ล้านบาท
Toyota Showroom ( Nontaburi ) 10 ล้านบาท
Empire Tower 20 ล้านบาท
Khumkumpang Disco Theque 20 ล้านบาท
TAC (UCOM Building) 10 ล้านบาท
Mahaphant Fibrecement Factory 30 ล้านบาท
The Mall (Bangkae) 10 ล้านบาท
ONG Plastic Recycle Factory 30 ล้านบาท
Layana Resort 35 ล้านบาท
IT Square 45 ล้านบาท
Absalut Sansabai Patong 32.5 ล้านบาท
Trisara Phase C 40 ล้านบาท
Grand Plaza 16 ล้านบาท
Millennium Resort Phuket BeachSide 150 ล้านบาท
Le-Rich Condominium (Sathupradit) 82.7 ล้านบาท
Le-Monaco Condominium (Pahonyothin) 77 ล้านบาท
Jungceylon (Phuket) 120 ล้านบาท
The Address Phayathai 60 ล้านบาท
The Rhythm II Ratchada 130 ล้านบาท
The Address @Sathon 12 236.5 ล้านบาท
Sleep with me 154 ล้านบาท
The Charm 82.5 ล้านบาท
The Beach Phuket 67 ล้านบาท
Laguna Beach Phuket 75.4 ล้านบาท

เกิด : วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2513
วุฒิการศึกษา : พ.ศ. 2535 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม : วุฒิวิศวกร (ไฟฟ้ากำลัง) วฟก. 985
ประสบการณ์การทำงาน :
พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไตร-เอ็น โซลูชั่น จำกัด
พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2546 ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ บริษัท คูริฮารา (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2541 วิศวกรโครงการ บริษัท จี.อี.ซี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ผลงานด้านวิชาชีพ :
โรงงาน N.H.I.C.D กรุงเทพฯ 10 ล้าน
อาคารบางนาเรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ 60 ล้าน
อาคารบ้านแสนสิริ กรุงเทพฯ 30 ล้าน
อาคารบ้านพฤกษาสิริ 1 กรุงเทพฯ 15 ล้าน
อาคารบ้านพฤกษาสิริ 2 กรุงเทพฯ 15 ล้าน
โชว์รูม บางพลีฮอนด้า คาร์ส กรุงเทพฯ 10 ล้าน
โรงงาน ฟูจิซึส กรุงเทพฯ 15 ล้าน
โรงงาน อีพีอี โมลดิ้ง กรุงเทพฯ 10 ล้าน
SC Building (Bangna-Trad Km.5) 32 ล้าน
อัมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ 55 ล้าน
พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า (งามวงศ์วาน) 100 ล้าน
Buddy Boutique Hotel (Samui) 70 ล้าน
IT Square 50 ล้าน
Life @ Shukumvit 67 30 ล้าน
The Rhuthm Ratchada II 130 ล้าน
Capital Rescidence 54 ล้าน
ปตท.สำนักงานใหญ่ 77 ล้าน
Rich Park 110.5 ล้าน
The Crest Phaholyothin 11 65 ล้าน
The Walk 118 ล้าน

เกิด: วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2511
วุฒิการศึกษา : พ.ศ. 2534 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน :
พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท ไตร-เอ็น โซลูชั่น จำกัด
พ.ศ. 2543 – 2548 รองกรรมการผู้จัดการ S.K. POWER ENGINEERING Co., Ltd. P. POWER C. Co., Ltd.
พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2542 วิศวกรโครงการ B. GRIMN ENGINEERING SYSTEM Co., Ltd. (PUBLIC)

ผลงานด้านวิชาชีพ :
IT Square 45 ล้านบาท
Layana Resort 35 ล้านบาท
K.P. Building 12 ล้านบาท
Dicthelm Tower 70 ล้านบาท
The Promenade 40 ล้านบาท
Switching Rayong 15 ล้านบาท
Leconcord Holer 80 ล้านบาท
Grand Plaza 16 ล้านบาท
Phuhet Fantacy 100 ล้านบาท
Issara Place 8 ล้านบาท
Saint-Gobain Weber Factory 4 ล้านบาท
Dai-I-Chi Factory 7 ล้านบาท
AIS (นครราชสีมา) 16.5 ล้านบาท
Metalcom Factory 1.8 ล้านบาท
Panthip Plaza (ngamwongwan) 80 ล้านบาท
Life @ Ratchada 260 ล้านบาท
M-Socity 190 ล้านบาท
Tipco Factory 18.6 ล้านบาท

เกิด : วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2511
วุฒิการศึกษา : พ.ศ. 2540 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ประสบการณ์การทำงาน :
พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล บริษัท ไตร-เอ็น โซลูชั่น จำกัด
พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2546 วิศวกรโครงการ บริษัท ปิคนิคแก็สแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มหาชน
พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2543 วิศวกรเครื่องกล บริษัท บี.กริม เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด มหาชน
พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2540 ผู้ช่วยวิศวกรโครงการ บริษัท บี.กริม เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด มหาชน

ผลงานด้านวิชาชีพ : 
อาคารเอ็มไพส์ ทาวร์เวอร์ 300 ล้านบาท
อาคารอิสระเพลส 8 ล้านบาท
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต 50 ล้านบาท
อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ 34 ล้านบาท
ศูนย์การค้าคาร์เช่ย์บางแค 10 ล้านบาท
Layana Resort 35 ล้านบาท
Phuhet Fantacy 100 ล้านบาท
AIS (นครราชสีมา) 16 ล้านบาท
Metalcom Factory 1.8 ล้านบาท
Millennium Resort Phuket BeachSide 150 ล้านบาท
Le-Rich Condominium (Sathupradit) 82.7 ล้านบาท
Le-Monaco Condominium (Pahonyothin) 77 ล้านบาท
Jungceylon (Phuket) 120 ล้านบาท
Office Amarin Book Center (Talingchan) 55 ล้านบาท
The Address Phayathai 60 ล้านบาท
The Rhythm II Ratchada 130 ล้านบาท
The Address @Sathon 12 236.5 ล้านบาท
Sleep with me 154 ล้านบาท
The Charm 82.5 ล้านบาท
The Beach Phuket 67 ล้านบาท
Life @ Ratchada 260 ล้านบาท
Rich Park 110.5 ล้านบาท
The Crest Phaholyothin 65 ล้านบาท
The Walk 118 ล้านบาท
Tipco Factory 19.9 ล้านบาท
Mercury Tower 74.5 ล้านบาท

เกิด : วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2509
วุฒิการศึกษา : พ.ศ. 2547 Master of Management วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2531 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์การทำงาน :
พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไตร-เอ็น โซลูชั่น จำกัด, ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บี.กริม.มัลติโปรดักส์ จำกัด
พ.ศ. 2540 – 2544 ผู้จัดการแผนกเครื่องกล บริษัท บี.กริม. เอ็นจิเนียริ่ง ซีสเต็ม จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2540 ผู้จัดการโครงการ บริษัท บี.กริม. เอ็นจิเนียริ่ง ซีสเต็ม จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2532 – พ.ศ. 2535 วิศวกรโครงการ บริษัท บี.กริม. เอ็นจิเนียริ่ง ซีสเต็ม จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2532 วิศวกรสนาม บริษัท บี.กริม. เอ็นจิเนียริ่ง ซีสเต็ม จำกัด (มหาชน)
ผลงานด้านวิชาชีพ :
1. งานอาคารสูง
– สำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ 380 ล้านบาท
– Empire Tower 300 ล้านบาท
– อาคารสิริภิญโญ 40 ล้านบาท
– อาคาร CTI PLAZA 25 ล้านบาท
– M-Society 190 ล้านบาท
2. SUPERSTORE
– MAKRO (ชลบุรี) 40 ล้านบาท
– MAKRO (ลาดพร้าว) 20 ล้านบาท
– LOTUS (สุราษฏร์ธานี) 90 ล้านบาท
– LOTUS (พิษณุโลก) 90 ล้านบาท
– GRAND PLAZA 16 ล้านบาท
3. RESORT & SPA
– PINE HURST GOLF 25 ล้านบาท
– LAYANA กระบี่ 35 ล้านบาท
– Laguna Beach Phuket 75.4 ล้านบาท
4. RENOVATION
– DTAC YANNAVA 40 ล้านบาท
– SIAM CENTER 25 ล้านบาท
– DUSIT THANI 20 ล้านบาท
– IT SQUARE LAK SI 50 ล้านบาท
– Mercury Tower 74.5 ล้านบาท
5. โรงงาน
– ALFA TECH NOLOGY 60 ล้านบาท
– TOSHIBA 60 ล้านบาท
– DAI-ICHI 10 ล้านบาท
– NEO PLAST 5 ล้านบาท
– TMS IC PLANT 15 ล้านบาท