เปลี่ยนที่อยู่บริษัทฯ

 ทางบริษัท ไตร-เอ็น โทเอเน็ค จำกัด มีการเปลี่ยนที่อยู่จากเดิม


เลขที่ 31 ซอยโชคชัย 4 ซอย84 ถนนโชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

    เป็น

เลขที่ 29 ซอยโชคชัย 4 ซอย84 ถนนโชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

    มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 15 มกราคม 2567 เป็นต้นไป


(เอกสารที่ออกมาวางบิล บริษัทไตร-เอ็น โทเอเน็ค จำกัด หลังจากวันที่ 15 มากราคม 2567 เป็นต้นไป ต้องออกที่อยู่ใหม่เท่านั้น)