The Address @ Phayathai

โครงการ : The Address @ Phayathai
เจ้าของโครงการ : บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
มูลค่าโครงการ : 66,000,000 บาท
ระบบ : ไฟฟ้า, สุขาภิบาล, ปรับอากาศ