RHYTHM ASOKE

โครงการ : RHYTHM ASOKE
เจ้าของโครงการ : บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
มูลค่างาน : 115,192,990 บาท
ระบบ : ไฟฟ้า, ปรับอากาศ, และสุขาภิบาลโครงการ