Index living mall Pattaya

โครงการ : Indexlivingmall Pattaya
เจ้าของโครงการ : บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์ จำกัด
มูลค่างานโครงการ : 81,000,000 บาท
ระบบ : ไฟฟ้า, สุขาภิบาล, ปรับอากาศ