สัมมนาในหัวข้อวัสดุป้องกันไฟและควันลาม Firestop ในวันที่ 19-ตุลาคม-2562 ที่ศูนย์การเรียนรู้กิ่งแก้ว (Hilti training center)

สัมมนาในหัวข้อวัสดุป้องกันไฟและควันลาม Firestop ในวันที่ 19-ตุลาคม-2562 ที่ศูนย์การเรียนรู้กิ่งแก้ว (Hilti training center)