M Society Condominium (เมืองทองธานี)

โครงการ : M Society Condominium (เมืองทองธานี)
เจ้าของโครงการ : บริษัท เอ็ม เรสซิเดนซ์ จำกัด
มูลค่าโครงการ  : 197,000,000 บาท
ระบบ : ไฟฟ้า, สุขาภิบาล, ปรับอากาศ