เดอะวอล์ค เกษตร-นวมินทร์

โครงการ : เดอะวอล์ค เกษตร-นวมินทร์
เจ้าของโครงการ : บริษัท อินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ จำกัด
มูลค่าโครงการ : 200,000,000 บาท
ระบบ : ไฟฟ้า, สุขาภิบาล, ปรับอากาศ