พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า (งามวงศ์วาน)

โครงการ : พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า (งามวงศ์วาน)
เจ้าของโครงการ : บริษัท ทิพย์พัฒน อาร์เขต จำกัด
มูลค่างานโครงการ : 100,000,000 บาท
ระบบ : ไฟฟ้า, สุขาภิบาล, ปรับอากาศ