บริษัท ไตร-เอ็น โซลูชั่น จำกัด ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการ

บริษัท ไตร-เอ็น โซลูชั่น จำกัด ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการ ในการผลิต ตอบความต้องการ ที่บริษัท ฯ ต้องการรับวิศวกร จำนวนมาก เพื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตไปด้วยกัน กับองค์กร และยังตอบโจทย์ ภาคอุตสาหกรรมไทย ในการผลิตบัณฑิต ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเข้าสู่ภาคธุรกิจวิชาชีพโดยตรง

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมคณะผู้บริหาร ของบริษัท ไตร-เอ็น โซลูชั่น จำกัด ร่วมลงนาม เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 ที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม